Corona/Covid19 maatregelen

De kofferbakverkoop wordt gezien als een evenement, een zogenaamde doorstroomlocatie in de buitenlucht. Daarvoor gelden op dit moment de volgende maatregelen:

Voor evenementen met een doorstroom van mensen mag er maximaal 1 bezoeker per 5m2 aanwezig zijn. 

Dat geldt dus voor verkopers en bezoekers.

Verder geldt op het terrein éénrichtingsverkeer. De looprichting staat aangegeven met pijlen op de grond. We houden als richtlijn aan dat de verkopers altijd aan uw rechterkant zijn.

Daarnaast gelden natuurlijk de volgende algemene maatregelen:

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • Was vaak uw handen;
  • Hoest en nies in uw elleboog;
  • Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen;
  • Geef elkaar de ruimte.