Gratis toegang

De toegang tot de KOFFERBAKVERKOOP is voor bezoekers geheel GRATIS.

De verkoop wordt georganiseerd door de stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa die op deze manier geld hoopt over te houden voor hun hulptransporten die zij meerdere keren per jaar verzorgt.

Mocht u een gift willen geven voor deze stichting dan kan dat in de collectebus die staat opgesteld bij de organisatiestand op het verkoopterrein.

(Bankrekeningnummer: NL53 ABNA 043 24 55 094  t.n.v. Stichting WHOE Apeldoorn)

Bij voorbaat onze hartelijke dank.