Nieuw in 2023

De belangrijkste wijzigingen voor 2023 TEN OPZICHTE VAN 2022 en de jaren daarvoor:

 • Er is één soort verkoopplek voor verkopers die met de auto komen, naast verkopers die zonder auto komen (bijvoorbeeld met een (fiets)kar).
 • De prijzen voor een verkoopplek zijn verhoogd. Een verkoopplaats met auto kost 22 euro. een fietsverkoopplaats kost 17 euro.
 • We zijn bezig geweest om meer verkoopplaatsen te krijgen. Het plan was om die aan de Berghuizerweg (vóór het terrein van Victoria Boys) neer te zetten. Dat gaat helaas NIET door.
 • ZEER BELANGRIJK! De toegangsroute voor verkopers en bezoekers is altijd via de Laan van Spitsbergen en de Sportlaan. Een deel van de Berghuizerweg is eenrichtingsverkeer. Dat is aangegeven met borden. Zet uw navigatiesysteem uit! KLIK HIER voor een routebeschrijving.

Verder zijn de volgende belangrijke zaken ongewijzigd :

 • U kunt niet met een auto spullen komen brengen en dan weer van het terrein af rijden.
 • Er zijn geen elektriciteitsplaatsen te reserveren.
 • U moet alle niet verkochte goederen (en uw afval) weer mee naar huis nemen!
 • Er zal wat te eten en te drinken te koop zijn. Ook kunt u daar even uitrusten.
 • Er zijn voldoende toiletten aanwezig, zodat niemand zijn behoefte hoeft te doen in de struiken.
 • Het verbod op het verkopen van spullen met DUN GLAS is komen te vervallen. Ruim stukgevallen spullen wel op en vraag eventueel bij de organisatie om een veger en blik.
 • U kunt met aan aanhanger komen, maar dan moet u een extra verkoopplek reserveren.
 • Campers zijn niet meer toegestaan, omdat we meer mensen een verkoopplek willen geven nu er minder verkoopplekken zijn. Daarnaast is het terrein minder geschikt voor dergelijke auto’s.
 • Als u als NON-PROFIT organisatie korting wilt, dan verrekenen we dat gelijk bij uw reservering. KLIK HIER voor meer informatie.
 • De catering wordt verzorgd door de vrijwilligers van voetbalvereniging Victoria Boys.
 • Er zijn toiletten op het terrein aanwezig. Het gebruik daarvan kost EUR 0,50.
 • Tijdens de kofferbakverkopen zijn we bereikbaar op ons gewone telefoonnummer: 055 – 8 200 200 keuze 3

Alle andere spelregels vindt u onder het kopje Regels en Meest gestelde vragen.