Regels kofferbakverkopen – IN BEWERKING

DE KOFFERBAKVERKOOP GAAT IN 2021 DEFINITIEF NIET DOOR

De organisatie van de kofferbakverkopen is in handen van de Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa (W.H.O.E.) uit Apeldoorn. (www.whoe.nl)
De netto opbrengst van deze kofferbakverkopen zal worden gebruikt voor hulptransporten naar de medemens in Oost-Europa.
De organisatie hoopt met deze regels te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de vergunning.
Om ook in 2022 dit gezellige evenement te mogen houden, verzoeken wij u mee te werken aan het goed verlopen van de kofferbakverkopen! Bij voorbaat dank.

De organisatie wenst u een goede verkoop!


A) ALGEMEEN:

TELEFOONNUMMER voor ORGANISATIE en EHBO tijdens de kofferbakverkopen: 055 – 8 200 200 keuze 3

1)     De verkoper is verplicht zich aan de regels zoals hieronder vermeld te houden.

2)     De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de organisatie op te volgen!

3)     De organisatie is bevoegd een verkoper de toegang tot het terrein te weigeren.

4)     Verkoop op commerciële basis of van partij- en NIEUWE goederen is niet toegestaan.

5)     Bij constatering van verkoop van onder 4) genoemde handel kan de organisatie de verkoper van het terrein verwijderen zonder terugbetaling van het reserveringsbedrag!

6)     De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan een auto, verkoopgoederen of anderszins van een verkoper of bezoeker.

7)     U ben verplicht het veiligheidsnummer zichtbaar op te hangen (zie C13, E2 en F4).

8)     De organisatie kan bij conflicten de politie inschakelen.

9)     In gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist de organisatie.

10)   Tijdens de verkoop kan de huisfotograaf van de stichting foto’s van u maken t.g.v. de website, als u dit niet wenst moet u dit aan de fotograaf kenbaar maken.

 B) HET TERREIN:

1)      De weg waarop het evenement wordt gehouden (Kanaal-Noord) is vanaf 6.00 uur een evenemententerrein. De weg heeft tot die tijd een inrijverbod! De politie kan hier streng en bekeuren wanneer het inrijverbod wordt geschonden. Alleen door de organisatie toegekende auto’s mogen vanaf 7.00 uur op het terrein komen.

2)      De in- en uitgang van het evenemententerrein voor verkopers is aan de Anklaarseweg – Kanaal Noord en aan de Oost Veluweweg (N 793) – Kanaal Noord. Verkopers kunnen zich tussen 7:00 en 9:00 uur melden bij het parkeerterrein van voetbalvereniging Robur et Velocitas aan de Anklaarseweg. Vanaf daar wordt u doorverwezen naar één van de ingangen. De enige uitgang is via Kanaal Noord – Oost Veluweweg (N793).

3)      De verkopers worden gecontroleerd op het parkeerterrein van voetbalvereniging Robur et Velocitas aan de Anklaarseweg. Ons dringende verzoek is om niet voor 7:00 uur te komen. Iedereen die toch eerder komt, komt te staan in een z.g. “buffer”. Vanaf 7.00 uur kunnen zij, op aanwijzing van de organisatie, de verkoopplaats innemen.

 C) DE PLAATS OM TE VERKOPEN:

1)      De verkoper is verplicht van te voren een verkoopplaats te reserveren en te betalen via de site www.kofferbakverkopen.nl

Het is mogelijk om op een verkoopzaterdag, bij de organisatiestand, te reserveren  en te betalen voor de volgende verkoopzaterdag(en). 

2)      Zonder reserveringsbewijs krijgt de verkoper geen toegang tot het terrein!

3)      De verkoper krijgt door de organisatie een verkoopplaats aangewezen in volgorde van binnenkomst. De verkoper kan zich geen bepaalde verkoopplaats toe-eigenen.

4)      Er worden geen Aanhangers, Bagagewagens, Campers, Bak- of Vrachtwagens toegelaten, tenzij de organisatie anders beslist.

5)      Vervallen

6)      U kunt niet met de auto aan komen rijden, de spullen uitladen en gelijk weer van het terrein af.

7)
a)      De verkoper mag zijn plaats inrichten zoals hij/zij wil  (kraam – kleed  – etc.).

b)      In verband met de breedte van 2 meter van de verkoopplaats is het onmogelijk om een partytent van 3 meter te plaatsen.

c)      De organisatie kan verkoopplaatsen laten aanpassen of afkeuren.

8)      De verkoopplaats langs het kanaal en de oprit van het parkeerterrein van Holland Colours naar het kanaal, bevindt zich achter de auto (2 x 4 meter) = verkoopplaats B. De verkoopplaats op het parkeerterrein van Holland Colours bevindt zich naast de auto (2 meter breed x lengte auto + 1 meter) = verkoopplaats A.

9)
a)      Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplaats steken,
b)      er mag niets op de weg in de grond geslagen worden,
c)      er mag niets op de weg of andere objecten geschreven worden.

10)    Het verkopen van eten, drinken, levende have (dieren) en porno-artikelen is verboden! Het verkopen van eten en drinken is voorbehouden aan cateraars die de organisatie heeft ingehuurd.

11)    De verkoop begint (in de publiciteit) om 9.00 uur. Het is de verkoper toegestaan, als de definitieve plaats is toegewezen, al eerder te verkopen.

12)    Verkopers die een grondplaats gereserveerd hebben aan de KANAALKANT (verkoopplaats B), krijgen een verkoopplaats aan de achter- of voorkant van hun auto (i.p.v. naast hun auto). I.v.m. de veiligheid van het publiek mogen daar geen goederen buiten de 2 meter worden geplaatst.

13)    Nadat u een plaats heeft gekregen krijgt u een veiligheidsnummer, u heeft hiervoor een borg van € 1,00 voor betaald. Deze moet de hele dag duidelijk zichtbaar zijn.

D) TOILETTEN, VUILNIS EN NIET VERKOCHTE GOEDEREN:

1)      De verkopers kunnen gebruik maken van de z.g. toiletcabines of pinkelpalen die op het terrein staan. Het gebruik van het toilet kost  EUR 0,50.

2)      Al het eigen afval neemt de verkoper mee naar huis!

3)      Het is niet toegestaan om handel achter te laten of in de vuilnisbakken langs de weg te zetten, u krijgt een schone plaats en levert deze ook weer schoon op, vrij van dozen en zwerfvuil.

4)      De vuilnisbakken op het terrein zijn door de organisatie geplaatst ten behoeve van het publiek.

 E) KOSTEN:

1)      De kosten voor een verkoopplaats staan vermeld op de site www.kofferbakverkopen.nl.

2)      In de prijs zit een borg van € 1,00 voor het veiligheidsnummer (zie ook A7, C13 en F4).

3)      Goede-doelen-organisaties kunnen een korting krijgen, zij zijn dan verplicht hun organisatienaam duidelijk zichtbaar te maken op hun verkoopplaats. Kijk voor de voorwaarden op www.kofferbakverkopen.nl. De organisatie dient een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel te kunnen overleggen.

4)      Bij de betaling van een verkoopplaats door een door de organisatie goedgekeurde goede-doelen-organisatie wordt de korting direct verrekend.

F) EINDE VERKOOP:

1)      Uit veiligheidsoverwegingen mag de verkoper niet voor 15.00 uur, zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie, met de auto van het terrein af.

2)      De verkoper is verplicht zijn/haar plaats geheel schoon achter te laten!

3)      De uitgang van het evenemententerrein is Kanaal Noord / Oost Veluweweg (N 793).

4)      Bij het verlaten van het terrein levert u het veiligheidsnummer bij de uitgang in. U krijgt dan de borg van € 1,00 terug.

5)      Om gevaarlijke situaties met andere weggebruikers  te voorkomen dient u altijd de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.