Regels kofferbakverkopen

De organisatie van de kofferbakverkopen is in handen van de Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa (W.H.O.E.) uit Apeldoorn. (www.whoe.nl)
De netto opbrengst van deze kofferbakverkopen zal worden gebruikt voor hulptransporten naar de medemens in Oost-Europa.
De organisatie hoopt met deze regels te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de vergunning.
Om ook in 2024 dit gezellige evenement te mogen houden, verzoeken wij u mee te werken aan het goed verlopen van de kofferbakverkopen! Bij voorbaat dank.

De organisatie wenst u een goede verkoop!


A) ALGEMEEN:

TELEFOONNUMMER voor ORGANISATIE en EHBO tijdens de kofferbakverkopen: 055 – 8 200 200 keuze 3

1)     De verkoper is verplicht zich aan de regels zoals hieronder vermeld te houden.

2)     De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de organisatie op te volgen!

3)     De organisatie is bevoegd een verkoper de toegang tot het terrein te weigeren.

4)     Verkoop op commerciële basis of van partij- en NIEUWE goederen is niet toegestaan.

5)     Bij constatering van verkoop van onder 4) genoemde handel kan de organisatie de verkoper van het terrein verwijderen zonder terugbetaling van het reserveringsbedrag!

6)     De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan een auto, verkoopgoederen of anderszins van een verkoper of bezoeker.

7)     De organisatie kan bij conflicten de politie inschakelen.

8)     In gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist de organisatie.

9)   Tijdens de verkoop kan de huisfotograaf van de stichting foto’s van u maken t.g.v. de website, als u dit niet wenst moet u dit aan de fotograaf kenbaar maken.

 B) HET TERREIN:

1)      Het terrein waarop het evenement wordt gehouden is een evenemententerrein. Alleen door de organisatie toegekende auto’s mogen op het terrein komen.

2)      De in- en uitgang van het evenemententerrein voor verkopers is aan de Berghuizerweg, op het terrein van voetbalvereniging Victoria Boys, in Apeldoorn.

3)      Volg de borden met pijlen voor de route (toegang via de Sportlaan). Zet uw navigatie op de Laan van Spitsbergen uit! Toegang via de woonwijk is niet meer mogelijk.

4)      De verkopers worden gecontroleerd aan de oostkant van de Berghuizerweg of het verlengde daarvan (Sportlaan). Ons dringende verzoek is om niet voor 7:15 uur te komen. Iedereen die toch eerder komt, komt te staan in een z.g. “buffer”. Vanaf 7.30 uur kunnen zij, op aanwijzing van de organisatie, de verkoopplaats innemen.

 C) DE PLAATS OM TE VERKOPEN:

1)      De verkoper is verplicht van te voren een verkoopplaats te reserveren en te betalen via de site www.kofferbakverkopen.nl

2)      Het is mogelijk om op een verkoopzaterdag, bij de organisatiestand, te reserveren  en te betalen voor de volgende verkoopzaterdag(en). 

3)      Zonder reserveringsbewijs krijgt de verkoper geen toegang tot het terrein!

4)      De verkoper krijgt door de organisatie een verkoopplaats aangewezen in volgorde van binnenkomst. De verkoper kan zich geen bepaalde verkoopplaats toe-eigenen.

5)      Er worden geen Campers, Bak- of Vrachtwagens toegelaten, tenzij de organisatie anders beslist.

6)      Als u met een auto met aanhanger wilt komen, moet u daarvoor een extra verkoopplek met auto reserveren (2 x 22 euro).

7)      U kunt niet met de auto (met aanhanger) aan komen rijden, de spullen uitladen en weer van het terrein af.

8)
a)      De verkoper mag zijn plaats inrichten zoals hij/zij wil  (kraam – kleed  – etc.).
b)      De organisatie kan verkoopplaatsen laten aanpassen of afkeuren.
c)      Er zijn verkoopplekken achter en naast de auto  Deze zijn even groot. Er is dan ook geen prijsverschil.
d)      Er zijn verkoopplekken voor verkopers die zonder auto komen, bijvoorbeeld met een (fiets)kar. Daarvoor geldt een speciaal tarief. Hiervoor geldt dat u niet met een auto het terrein op kunt rijden.

9)
a)      Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplaats steken,
b)      Er mag niets op de weg in de grond geslagen worden,
c)      Er mag niets op de weg of andere objecten geschreven worden.
d)      De bomen mogen niet beschadigd worden, bijvoorbeeld door er spijkers of schroeven in te slaan of draaien.

10)    Het verkopen van eten, drinken, levende have (dieren), oorlog gerelateerde, discriminerende en porno-artikelen is verboden! Het verkopen van eten en drinken is voorbehouden aan voetbalvereniging Victoria Boys, waarmee de organisatie afspraken heeft gemaakt.

11)    De verkoop begint (in de publiciteit) om 9:00 uur. Het kan zijn dat de verkoop eerder begint, omdat alle verkopers een plek hebben.

D) TOILETTEN, VUILNIS EN NIET VERKOCHTE GOEDEREN:

1)      De verkopers kunnen gebruik maken van de toiletten die in het clubhuis aanwezig zijn. Het gebruik van het toilet kost  EUR 0,50.

2)      Al het eigen afval neemt de verkoper mee naar huis!

3)      Het is niet toegestaan om handel achter te laten of in de vuilnisbakken op het terrein te gooien, u krijgt een schone plaats en levert deze ook weer schoon op, vrij van dozen en zwerfvuil.

4)      De vuilnisbakken op het terrein zijn door de organisatie geplaatst ten behoeve van het publiek.

 E) KOSTEN:

1)      De kosten voor een verkoopplaats staan vermeld op de site www.kofferbakverkopen.nl.

2)      Goede-doelen-organisaties kunnen een korting krijgen, zij zijn dan verplicht hun organisatienaam duidelijk zichtbaar te maken op hun verkoopplaats. Kijk voor de voorwaarden op www.kofferbakverkopen.nl. De organisatie dient een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel te kunnen overleggen.

F) EINDE VERKOOP:

1)      Uit veiligheidsoverwegingen mag de verkoper niet voor 15.00 uur, zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie, met de auto van het terrein af.

2)      De verkoper is verplicht zijn/haar plaats geheel schoon achter te laten!

3)      De uitgang van het evenemententerrein is gelijk aan de ingang: Berghuizerweg, dan linksaf in noordelijke richting.

4)      Om gevaarlijke situaties met andere weggebruikers  te voorkomen dient u altijd de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.