Regels kofferbakverkopen

De organisatie van de kofferbakverkopen is in handen van de Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa (W.H.O.E.) uit Apeldoorn. (www.whoe.nl)
De netto opbrengst van deze kofferbakverkopen zal worden gebruikt voor hulptransporten naar de hulpbehoevende medemens in Oost-Europa.
De organisatie hoopt met deze regels te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de vergunning.
Om ook in 2020 dit gezellige evenement te mogen houden, verzoeken wij u mee te werken aan het goed verlopen van de kofferbakverkopen! Bij voorbaat dank.

De organisatie wenst u een goede verkoop!


A) ALGEMEEN:

TELEFOONNUMMER voor ORGANISATIE en EHBO: 06-48447533

1)     De verkoper is verplicht zich aan de regels zoals hieronder vermeld te houden.

2)     De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de organisatie op te volgen!

3)     De organisatie is bevoegd een verkoper de toegang tot het terrein te weigeren.

4)     Commerciële, partij en NIEUWE handel is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan DUN GLAS te verkopen!

5)     Bij constatering van verkoop van onder 4) genoemde handel kan de organisatie de verkoper van het terrein verwijderen zonder terugbetaling van het reserveringsbedrag!

6)     De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan een auto, verkoopgoederen of anderzins van een verkoper of bezoeker.

7)     U ben verplicht het veiligheidsnummer zichtbaar op te hangen (zie C13, E2 en F4).

8)     De organisatie kan bij conflicten de politie inschakelen.

9)     In gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist de organisatie.

10)   Tijdens de verkoop kan de huisfotograaf van de stichting foto’s van u maken t.g.v. de website, als u dit niet wenst moet u dit aan de fotograaf kenbaar maken.

 B) HET TERREIN:

1)      De weg waarop het evenement wordt gehouden (Kanaal-Zuid) is vanaf 6.00 uur een evenemententerrein. De weg heeft tot die tijd een inrijverbod! De politie zal hier streng op toezien en eventueel bekeuren wanneer het inrijverbod wordt geschonden. Alleen door de organisatie toegekende auto’s mogen vanaf 6.00 uur op het terrein komen.

2)      De in- en uitgang van het evenemententerrein voor verkopers is aan de Matenpoort. Het is van politiewege ten strengste verboden de ingang aan de Laan van Kuipershof te gebruiken.

3)      De verkopers die voor 8.00 uur ter plekke zijn zullen worden opgevangen in een z.g. “buffer”. Vanaf 8.00 uur kunnen zij, op aanwijzing van de organisatie, de verkoopplek innemen.

 C) DE PLEK OM TE VERKOPEN:

1)      De verkoper is verplicht van te voren een verkoopplek te reserveren en te betalen via de internet-site www.kofferbakverkopen.nl
Het is mogelijk om op een verkoopzaterdag, bij de organisatiestand, te reserveren  en te betalen voor de volgende verkoopzaterdag(en). Ook is het mogelijk om op elke dinsdagmiddag tussen 13:30 en 16:00 uur een verkoopplek te reserveren en betalen in onze opslag aan de Prinsenweide 14.

2)      Zonder reserveringsbewijs krijgt de verkoper geen toegang tot het terrein!

3)      De verkoper krijgt door de organisatie een verkoopplek aangewezen in volgorde van binnenkomst. De verkoper kan zich geen bepaalde verkoopplek toe-eigenen.

4)      Er worden geen bak- of vrachtwagens toegelaten, tenzij de organisatie anders beslist.

5)      De grootte van de auto bepaalt de verkoopplek, de verkoper krijgt een meter extra achter zijn/haar auto voor in- en uitladen, m.u.v. verkopers met een verkoopplek in de grasstrook direct aan het Kanaal (zie C12).

6)      De verkoper met auto en aanhanger dient de aanhangwagen (ongeacht de grootte) achter de auto te laat staan. Het is NIET toegestaan een aanhangwagen in de berm naast de auto te zetten.

7)
a)      De verkoper mag zijn plek inrichten zoals hij/zij wil  (partytent – kraam – kleed  – etc.).
b)      De organisatie kan verkoopplekken laten aanpassen of afkeuren.

8)      De verkoopplek loopt tot aan de streep op de weg, m.u.v.  de bredere delen van de weg en onder punt C12) vermelde verkopers. Daar bepaalt de organisatie hoe ver de verkoopplek loopt (de andere kant moet vrij blijven voor publiek en hulpdiensten).

9)
a)      Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplek steken,
b)      er mag niets op de weg in de grond geslagen worden,
c)      er mag niets op de weg of andere objecten geschreven worden.

10)    Het verkopen van eten, drinken, levende have (dieren) en porno-artikelen is verboden! Het verkopen van eten en drinken is voorbehouden aan cateraars die de organisatie heeft ingehuurd.

11)    De verkoop begint (in de publiciteit) om 9.30 uur. Het is de verkoper toegestaan al eerder te verkopen.

12)    Verkopers die een grondplaats gereserveerd hebben aan de KANAALKANT, krijgen een verkoopplek aan de achter of voorkant van hun auto (i.p.v. naast hun auto). I.v.m. de veiligheid van het publiek mogen daar geen goederen op het asfalt staan!

13)    Na het uitpakken van uw goederen krijgt u een veiligheidsnummer, u heeft hiervoor een borg van € 1,00 voor betaald. Deze moet zodanig worden bevestigd dat deze de hele dag duidelijk zichtbaar is.

D) TOILETTEN, VUILNIS EN NIET VERKOCHTE GOEDEREN:

1)      De verkopers kunnen gebruik maken van de z.g. bouwtoiletten en plaskruizen die op het terrein staan. Het gebruik van het toilet kost  EUR 0,50.

2)      Al het eigen afval neemt de verkoper mee naar huis!

3)      Het is niet toegestaan om handel achter te laten of in de vuilnisbakken langs de weg te zetten, u krijgt een schone plaats en levert deze ook weer schoon op, vrij van dozen en zwerfvuil.

4)      De vuilnisbakken op het terrein zijn door de organisatie geplaatst ten behoeve van het publiek.

 E) KOSTEN:

1)      De kosten voor een grondplek staan vermeld op de internet-site www.kofferbakverkopen.nl.

2)      In de prijs zit een borg van € 1,00 voor het veiigheidsnummer (zie C13 en F4).

3)      Goede-doelen-organisaties kunnen een korting krijgen, zij zijn dan verplicht hun organisatienaam duidelijk zichtbaar te maken op hun verkoopplek en voor het afrekenen moet toestemming zijn van de kofferbakverkooporganisatie.

4)      De organisatie dient een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel te kunnen overleggen.

5)      Bij de betaling van een verkoopplek door een door de organisatie goedgekeurde goede-doelen-organisatie wordt de korting direct verrekend. Heeft u voor 14 juli 2019 gereserveerd, neem dan via verkoop@kofferbakverkopen.nl contact met ons op, zodat we de korting alsnog kunnen verrekenen.

F) EINDE VERKOOP:

1)      De verkoper mag tot einde verkoop (15.00 uur) niet, zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie, met de auto van het terrein af (dit geeft nl. zeer gevaarlijke situaties omdat er nog publiek loopt).

2)      De verkoper is verplicht zijn/haar plek geheel schoon achter te laten!

3)      De uitgang van het evenemententerrein is gelijk aan de ingang (Matenpoort).

4)      Bij het verlaten van het terrein levert u het veiligheidsnummer bij de uitgang in. U krijgt dan de borg van € 1,00 terug.

5)      Om gevaarlijke situaties met andere weggebruikers  te voorkomen dient u altijd de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.